Karangan (bahagian A,B, dan C)

1. Alam sekitar – hutan dan penjagaan alam
2. Kepentingan pelancongan – inap desa
3. Sains dan teknologi – kepentingan (telefon bimbit, jalur lebar)
4. Surat kiriman rasmi – aduan
5. Sejarah dan warisan – kepentingan penjagaan
6. Peribahasa – sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua/ sehari selembar benang akhirnya menjadi kain
7. Peranan ibu bapa – sahsiah dan peribadi
8. Semangat kejiranan

Pemahaman Novel

1. Pengajaran
2. Latar tempat dan citra masyarakat
3. Perbandingan watak (F1/F3)