Kertas 1

Bahagian A : Karangan Bahan Rangsangan (200 – 250 pp)

1. Pelancongan – kepentingan dan langkah memajukan
2. Masalah alam sekitar – Jerebu dan tanah runtuh
3. Kemudahan awam – kepentingan dan langkah menggalakkan

Bahagian B : Karangan berdasarkan respons terbuka (lebih 350 pp)

Soalan 1. (soalan berkaitan dengan remaja dan pelajar)
a) Kepentingan teknologi maklumat
b) Peranan remaja – sahsiah dan modal insan
c) Stres dan tekanan – Langkah menghadapi dan mengatasi
d) Ceramah dan ucapan – mengatasi permasalahan remaja

Soalan 2. (keluarga, kejiranan dan insan terdekat)
a) Peranan ibu bapa – sahsiah dan peribadi
b) Membentuk keluarga bahagia dan penyayang
c) Peranan masyarakat – mengatasi gejala sosial

Soalan 3. (isu nasional)
a) modal insan cemerlang dan keusahawanan yang berkualiti – kesan kepada negara dan langkah melahirkannya.
b) isu alam sekitar – kitar semula,tanah runtuh, sungai dan bekalan air.
c) Kemudahan awam – kepentingan dan langkah menggalakkan
d) Isu perpaduaan – kejiranan, penggalakkan dan usaha kerajaan

Soalan 4. (Isu global)
a) Ekonomi negara – Kepentingan pelaburan asing, kerjasama perniagaan dan bantuan luar
b) Pendidikan – pelajar pertukaran dan meningkatkan kualiti pendidikan negara

Soalan 5. (Kaitan Komsas)
a) Ulasan Karya – filem dan novel.
b) Peribahasa.

Advertisements