FOKUS SPM 2013 – Analisis terperinci

(Kertas 1)

A.    Karangan berdasarkan bahan rangsangan:

                                i.            Fokus pelancongan – kepentingan dan langkah memajukan

                              ii.            Fokus semangat kejiranan – Kepentingan

                            iii.            Fokus warisan dan tradisional – Kepentingan dan langkah melindungi

 

B.     Karangan respons terbuka

                                i.            Soalan satu – Kaitan remaja/pelajar/individu

  • Karangan Format – Ceramah
  •  Karangan Format – Laporan
  • Karangan keperihalan – Pengalaman

 

                              ii.            Soalan dua – Insan yang terdekat

  • Peranan Ibu bapa

 

                            iii.            Soalan tiga – Isu Nasional

  • Isu kepenggunaan
  • Krebiliti polis
  • Isu rasuah