Menukarkan ayat diberi dengan ayat tanya.

Contoh Soalan:
Berdasarkan rangkai kata yang digariskan, bina ayat tanya yang menepati penyataan di bawah.

  1. Saya akan ke Perak hari ini.
  2. Lelaki yang kacak ini ialah guru bahasa Melayu.
  3. Seminar ini dijalankan selama 3 jam.
  4. Saya menghadiri seminar ini demi kejayaan dalam PT3 kelak.
  5. Tidak, saya tidak menyesal menyertai seminar ini.