November 2015


PENDAHULUAN

Jenis-jenis pendahuluan :-

(i)   pendahuluan jenis definisi
(ii)  pendahuluan jenis pendapat
(iii) pendahuluan jenis suasana dan isu semasa
(iv) pendahuluan jenis persoalan
(v)  pendahuluan jenis peribahasa

PENDAHULUAN JENIS DEFINISI ·

memberikan takrif · makna · definisi

Contoh :

Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa malahan golongan remaja juga. Menurut kajian polis, jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40 021 kes pada tahun 1997 kepada 43 210 kes pada tahun 1998 Di samping itu, kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa.

PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT –

menyatakan pendapat seseorang tokoh

Contoh :

Menurut Mantan Perdana Menteri, Y.A.Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad, pencemaran alam sekitar berpunca daripada kegiatan pembangunan. Walau bagaimanapun pembangunan tidak boleh dihentikan sama sekali. Apa yang perlu adalah dengan mengurangkan pencemaran tetapi pada masa yang sama meneruskan pembangunan.

PENDAHULUAN JENIS SUASANA –

menggambarkan sesuatu melalui suasana yang sesuai.

Contoh :

Bas yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami . sepanjang perjalanan ke puncak Bukit Fraser , sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang akan kami lalui nanti.

PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN –

mengemukakan beberapa ayat tanya yang berkaitan dengan tajuk

Contoh:

Setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. Apakah yang dikatakan kecemerlangan ? Apakah dengan kecemerlangan boleh membuatkan seseorang itu berjaya ? Apakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan ? Soalnya , apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan ?

PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA –

memasukkan satu atau lebih peribahasa Melayu yang sesuai.

Contoh:

Peribahasa Melayu ” ringan sama dijinjing, berat sama dipikul” dan “seperti aur dengan tebing” amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang yang anggota-anggotanya mengamalkan sifat-sifat yang mengambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti.

PENDAHULUAN JENIS ISU SEMASA

Mengaitkan isu semasa berdasarkan tema karangan.

Dewasa ini, amalan menabung kian terhakis dalam jiwa masyarakat terutamanya golongan remaja yang obses dalam membelanjakan wang mereka ke arah keseronokan sementara angkara pengaruh budaya kuning.

Sinopsis
“Ibu dan Ceper”
(Antologi Harga Remaja)
Tingkatan 4

Sungai Ceper mengalirkan airnya dengan arus yang kuat. Penulis membandingkan kekuatan Sungai Ceper dengan kegigihan ibunya. Sungai Ceper masih belum tercemar dan berfungsi untuk mengairi sawah padi. kepelbagaian fungsi sungai tersebut diumpamakan oleh penulis seperti kegigihan seorang ibu yang mengerjakan sawah bagi menyara keluarganya.Ibu merupakan merupakan seorang wanita yang rajin. selain bersawah, dia juga menetak mengkuang bagi menampung kelangsungan hidup keluarganya. Ibu aktif juga dalam aktiviti kemasyarakatan seperti membantu kenduri kendara, menziarahi jiran sekiranya ada kematian.

Suaminya agak pemalas kerana amat kurang membantu menyara keluarga. Si ibulah yang berhempas pulas menggunakan tulang empat kerat untuk menguasahakan sawah. Si suami banyak menghabiskan masa dengan memenuhi hobinya iaitu memikat burung ketitir. Penulis menjelaskan bahawa Sungai Ceper memusnahkan padi tanaman ibunya. Penduduk di seluruh kampung menjadi papa kedana kerana padi mereka musnah sebagai akibat banjir. Selain banjir, kemarau turut mengancam penduduk kampung juga. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanaman padi mati. Ibu terpaksa mendapatkan bekalan air di perigi.

Penulis teringat akan kisah lampaunya. Penulis yang kini sudah beranak dan bercucu teringat akan kisah arwah ibu dan bapanya. Ibu tidak dapat bekerja mengusahakan sawah padi setelah terjatuh kerana terlanggar tunggul kayu. Akibatnya, ibu terus lumpuh dan tidak dapat bergerak lagi. Bapanya pula semakin tua dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu keluarga. Penulis teringat akan kisahnya menjaga ibu dan ayahnya yang sudah tua. Ketika menjaga ibunya yang sudah tua, kadang-kala terdapat kesalahan yang dilakukan yang mengores hati ibunya. Penulis amat menyesali kesilapannya.

Keadaan Sungai Ceper digambarkan semakian kotor kerana pencemaran. Pelbagai bahan buangan terdapat dalam sungai tersebut. Air sungai semakin sedikit dan dasarnya semakin cetek sehingga menyebabkan sungai tersebut gagal berfungsi. Air sungai tersebut tidak mengalir lagi. Kekotoran di sungai tersebut amat menjijikkan.

Kini, penulis dan keluarganya mengambil alih kerja-kerja mengusahakan sawah padi. Walau bagaimanapun, keriangan mengusahakan sawah padi berbeza daripada zaman sebelumnya. Hal yang demikian kerana sungai tersebut tidak mampu lagi mengairi sawah seperti yang digambarkan ketika zaman ayah dan ibunya masih muda. Mengikut pengamatan penulis, kematian ibunya sama keadaan seperti yang dialami oleh Sungai Ceper.

TEMA

Kepentingan tonggak keluarga yang gigih dan bersemangat yang sama pentingnya dengan sungai yang menjadi sumber air kepada manusia dan tumbuh-tumbuhan.

PERSOALAN

 1. Kepentingan air kepada kehidupan manusia
 2. Hubungan simbiosis antara manusia dan alam sekitar
 3. Kegigihan dan kesabaran
 4. Sifat tidak bertanggungjawab manusia
 5. Peranan wanita
 6. Kasih sayang

NILAI

 1. Kasih sayang
 2. Sayang akan alam sekitar
 3. Berdikari
 4. Kecekalan
 5. Kesyukuran
 6. Bermasyarakat

PENGAJARAN

 1. Kita mestilah menyayangi ibu, menghargai dan menyanjungi jasanya
 2. Kita mestilah menyayangi dan menghargai alam sekitar
 3. Sebagai ketua keluarga, kita mestilah bertanggungjawab menjaga isteri dan anak-anak dan tidak membiarkan isteri sahaja bekerja menyara keluarga
 4. Janganlah sesekali berputus asa jika sekali gagal atau ditimpa bencana
 5. Rajinlah berusaha kerana kerajinan akan menjadikan kehidupan kita bertambah baik dan tidak dilanda masalah

GURINDAM : MAKSUD

Hendak pandai menghargai masa,
Jangan dinanti esok lusa.

– Masa yang ada hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan membazirkan masa.

Ketekunan akan membawa kejayaan,
Kegigihan bekerja dengan keupayaan.

– Kejayaan akan dikecapi jika kita berusaha dengan tekun dan gigih.
Wajah ceria keseronokan bekerja,
Usah berduka bermuram durja.

– Apabila kita seronok bekerja, hidup kita akan lebih gembira.
Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan,
Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.

– Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana.

Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan.

– Peribadi unggul dan kejujuran hati.perlu diterapkan dalam kehidupan .
Kekuatan sifat baik hati,
Bertimbang rasa dan bersimpati.

– Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati jadikan amalan.
Pengaruh kepimpinan melalui teladan,
Baik buruk jadikan sempadan.

– Pemimpin yang baik menjadi ikutan.
Menjadi kewajipan menjalan tugas,
Walaupun sederhana tetapi tegas.

– Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sempurna.
Kebijaksanaan berhemat perlu diutama,
Tidak membazir teliti saksama.

– Pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja.
Keutamaan kesabaran fikiran tenang,
Perkara susah menjadi senang.

– Kesabaran dan ketenangan fikiran perlu dalam menghadapi sebarang situasi.
Peningkatan bakat diberi sokongan,
Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.

– Kebolehan diri yang ada perlu ditonjolkan sebagai motivasi.
Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif.

– Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.

Tema

Nilai-nilai murni dalam kehidupan
Gurindam ini menekankan penghayatan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang.

Persoalan

1. Persoalan menghargai masa penting dalam kehidupan ( rangkap 1)
2. Persoalan tekun berusaha membawa kejayaan ( rangkap 2)
3. Persoalan kepimpinan melalui teladan (rangkap 7)
4. Persoalan berfikiran tenang dalam membuat keputusan (rangkap 10)
5. Persoalan berfikiran kreatif dan inovatif (rangkap 12)

Bentuk

1. Mempunyai 12 rangkap.
2. Setiap rangkap mengandungi 2 baris
Contohnya : Hendak pandai menghargai masa
Jangan dinanti esok lusa
3. Mengandungi 4 patah perkataan dalam satu baris
Contoh : Nikmat mencipta budaya kreatif

4. Suku kata antara 9 hingga 14 suku kata
Contohnya ; Ja/ngan di/nan/ti e/sok lu/sa – 9 sukukata sebaris
Hi/dup da/lam ke/mu/lia/an ke/se/der/ha/na/an – 14 sukukata sebaris
5. Rima akhir aa
Contohnya : Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif

Gaya Bahasa

1. Simpulan bahasa – baik hati (rangkap 6 baris 1)
2. Unsur Bunyi
Asonansi – pengulangan vokal a
Kekuatan sifat baik hati ( rangkap 6 baris 1)
Nikmat mencipta budaya kreatif (rangkap 12 baris 1)
3. Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan n
Bertindak dengan penuh kebijaksanaan (rangkap 4 baris 2)

Nilai

1. Nilai kegigihan, Contohnya kegigihan apabila bekerja.
2. Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggungjawab.
3. Nilai kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan dalam kehidupan.:
4. Nilai kesabaran, Contohnya kesabaran menghadapi cabaran.

Pengajaran

1. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana
2. Kita hendaklah menghargai masa
3. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik
4. Kita janganlah suka membazir.
5. Kita hendaklah tekun berusaha untuk mencapai kejayaan

Latihan

1. Nyatakan bentuk gurindam di atas.
2. Huraikan tema gurindam tersebut.

Jawapan

1. Bentuk gurindam di atas ialah rima akhir setiap rangkap aa dan setiap rangkap
mempunyai dua baris.
2. Tema gurindam tersebut ialah nilai-nilai murni dalam kehidupan. Contohnya kegigihan
dan ketekunan bekerja.

Berikut merupakan cadangan untuk penutup kata (ayat bodek) yang dicadangkan bagi meningkatkan markah bahasa anda!

Keibubapaan :

Dengan insiatif daripada ibu bapa tersebut, sudah pasti kita mampu merealisasikan hasrat mantan Perdana Menteri kita dalam melahirkan generasi muda yang cemerlang, gemilang dan terbilang sebagai pemacu pembangunan nusa.

Perpaduan, kejiranan :

Semoga dengan pemupukan konsep muafakat dalam setiap individu yang bergelar ahli masyarakat akan memenuhi hasrat kerajaan membentuk negara bangsa yang berjaya sebagai diwara-warakan dalam tema kemerdekaan Malaysia, sehati sejiwa.

Teknologi :

Dengan adanya kesedaran mengenai kepenggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara betul, secara tidak langsung mampu melahirkan insan-insan celik IT sama ada tua mahupun muda, selari dengan hasrat negara mengejar misi dan visi Malaysia menjadi negara maju menjelang tahun wawasan 2020.

Sinopsis Prosa klasik Pelayaran Yang Penuh Peristiwa (FOKUS SPM)

Dalam antologi Harga Remaja, Prosa klasik Pelayaran Yang Penuh Peristiwa, watak utama Awang Sulung Merah Muda sebagai anak raja telah menyamar sebagai budak hitam yang comot sehingga dipandang hina oleh Tuanku Nakhoda Tua. Ketika dilanda ombak yang bergelora, seisi geliung (kapal) telah mabuk dan jatuh pengsan. Anak Tuanku Nakhoda Tua, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah meminta dayangnya Si Kembang Cina pergi memanggil Awang Sulung Merah untuk mengemudikan geliung itu. Atas bantuan Awang Sulung Merah, geliung itu dapat diselamatkan .

Setelah tiga hari kemudian , ketika laut sudah tenang, jurumudi di geliung itu telah sedar lalu mencabut kerisnya dan menikam seekor ayam . jurumudi itu menunjukkan keris yang berdarah kepada Tuanku Nakhoda Tua lalu mengatakan bahawa dialah yang menyelamatkan geliung itu. Tuanku Nakhoda Tua yang baru sedar daripada mabuk itu turut mempercayai jurumudi itu dan berjanji jika geliung itu selamat tiba di tanah Jawa, puterinya akan dikahwinkan kepada orang yang menyelamatkan geliung itu.

Beberapa hari kemudian, anak kapal diminta mengambil air dan kayu api. Anak kapal lain telah pergi ke pulau untuk mengambil air dan kayu bakau. Sebaliknya Awang Sulung Merah telah berkayuh ke tengah laut untuk mengambil air laut dan membawa balik batang nipah. Setelah itu Tuan Puteri minum air laut itu dan mendapati bahawa air yang masin itu telah bertukar menjadi air yang manis.

Tuanku Nakhoda Tua menghimpun semua anak kapal lalu mengumumkan bahawa sesiapa yang berjaya menyelamatkan baginda, puteri baginda dan geliung itu daripada bajak (lanun) ketika meredah kawasan Laut Sekona Lingga itu dikahwinkan dengan puteri baginda .

Ketika melintasi perairan Pulau Salah Nama, kumpulan lanun telah menyerang geliung itu. Semua anak kapal telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri. Tuan Puteri menyuruh Si Kembang Cina untuk meminta bantuan Awang Sulung Merah. Awang Sulung Merah merajuk. Tuan Puteri pun menyuruh Si Kembang Cina menyediakan air limau dan sabun kepada Awang Sulung Merah. Setelah mandi, Awang Sulung Merah kelihatan kacak dan berseri-seri. Ketika lanun ternampak Awang Sulung Merah mereka mengenali penghulu mereka lalu meminta ampu. Semua lanun telah menyerahkan semua dinar emas kepada Awang Sulung Merah untuk melangsaikan hutang kepada Datuk Batin Alam. Semua lanun pun undur dari situ.

Sekali lagi jurumudi itu mencabut kerisnya dan menikam ayam lalu mengatakan bahawa dialah yang mengalahkan bajak dan menyelamatkan geliung itu. Tuanku Nakhoda Tua berasa gembira lalu hendak mengahwinkan Puteri Dayang Seri Jawa dengan jurumudi itu. Tuan Puteri memarahi ayahandanya lalu menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya Tuanku Nakhoda Tua mengadakan kenduri secara besar-besaran dan mengahwinkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan Awang Sulung Merah.

Setelah beberapa ketika kemudian, geliung itu pun belayar hingga Negeri Pati Talak Terengganu. Bujang Selamat telah dititahkan oleh baginda untuk bertanya tentang tujuan kedatangan rombongan Awang Sulung Merah. Atas keizinan isteri, Awang Sulung Merah dan anak buah pun diundang ke istana Negeri Pati Talak Terengganu. Awang Sulung Merah dijemput bertaruh dalam sabung ayam. Setelah Awang Sulung Merah berseru-seru, ayam baginda Kinantan Suci telah berjaya menewaskan ayam Bujang Selamat.

Tema

Cerita ini mengemukakan tema kehebatan dan keistimewaan Awang Sulung Merah Muda. Beliau mampu mengharungi pelbagai rintangan sepanjang pelayarannya ke tanah Jawa.

Persoalan

 • Serangan lanun yang telah wujud sejak zaman dahulu lagi.
  Dugaan semasa pelayaran seperti serangan lanun dan juga tipu helah anak kapal.
  Sikap suka berjudi masyarakat zaman dahulu termasuk golongan bangsawan.
  Sikap berhati-hati dan menghormati tempat yang dilawati. Nakhoda Tua telah berhati-hati agar tidak melanggar adat sewaktu berlabuh di negeri Terengganu.
  Raja bertindak tanpa terlebih dahulu menyelidik sama ada sesuatu berita itu benar atau palsu.

Watak dan Perwatakan

Awang Sulung Merah Muda

 • Awang Sulung adalah anak kepada Tuanku Si Helang Laut dan cucu kepada Si Helang Mawai.
  Awang Sulung Merah Muda menyamar sebagai budak hitam yang comot dan hodoh di geliung panjang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
  Awang Sulung merendah diri. Baginda tidak menunjuk-nunjuk kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya.Awang Sulung berwajah tampan hingga menyebabkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan Si Kembang Cina terpikat padanya.
  Awang Sulung memiliki keris dan pedang sakti.
  Awang Sulung memiliki pelbagai kesaktian seperti
 • Menenangkan air laut yang bergelora
  Tidak perlu memegang kemudi sewaktu belayar
  Menukar air masin kepada air manis
 • Awang Sulung berkahwin dengan Puteri Dayang Seri Jawa.
  Awang Sulung pandai berpantun.
  Awang Sulung suka bersabung ayam.

Tuan Puteri Dayang Seri Jawa

 • Tuan Puteri Dayang Seri Jawa ialah anak kepada Tuanku Nakhoda Tua.
  Tuan Puteri jatuh hati kepada Awang Sulung.
  Tuan Puteri terlalu mengikut perasaan dan dan sanggup terjun ke laut apabila Awang Sulung berhasrat untuk balik ke Bandar Mengkalih.
  Tuan Puteri adalah seorang yang bijaksana dan bertegas untuk membantah pendapat ayahnya yang terpengaruh dengan tipu daya jurumudi.

Si Kembang Cina

 • Si Kembang Cina adalah orang suruhan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
  Si Kembang Cina taat kepada perintah Tuan Puteri.
  Beliau juga pandai memujuk Awang Sulung.
  Si Kembang Cina bersubahat dengan jurumudi untuk menganiayai Awang Sulung.

Tuanku Nakhoda Tua

 • Tuanku Nakhoda Tua adalah ayahanda kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
  Baginda mudah percaya akan percakapan orang.
  Baginda kesal akan kesilapannya memandang rendah kebolehan Awang Sulung.
  Baginda menepati janjinya untuk mengahwinkan kepada sesiapa yang dapat menyelamatkan pelayarannya dengan puteri baginda sendiri.

Jurumudi

 • Jurumudi pandai menipu dengan mendakwa bahawa beliau yang menyelamatkan geliung daipada amukan Tuan Pueri Dayang Nuramah dan lanun.
  Jurumudi bercita-cita untuk mengahwini Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
  Beliau berasa iri hati apabila Awang Sulung mendapat perhatian Tuan Puteri Seri Jawa.
  Jurumudi adalah seorang pengecut apabila beliau lari sewaktu diserang lanun.

LATAR
Latar Tempat

Di dalam geliung panjang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
Di Pulau Tapai
Di Pulau Salah Nama
Di Negeri Pati Talak Terengganu

Latar Masyarakat

Masyarakat golongan bangsawan.
Masyarakat golongan bawahan yang bekerja untuk raja. Misalnya anak-anak kapal geliung panjang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.
Masyarakat yang taat kepada pemerintah seperti kepada arahan Tuan Puteri.
Masyarakat lanun yang suka merompak.
Masyarakat yang suka berjudi seperti menyambung ayam.
Masyarakat yang kuat mengamalkan adat resam.

Nilai Murni

Nilai berani. – Awang Sulung berani menentang lanun semasa pelayarannya.
Nilai merendah diri – Awang Sulung sanggup menyamar sebagai budak hitam yang layak menjadi penunggu reban dan penghalau ayam sahaja.
Nilai bijaksana – Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kapal semasa dalam pelayaran.
LATIHAN SPM

1. Pada pendapat anda, bagaimanakah kegiatan lanun dapat dibanteras? (3 markah)

2. Jika anda Awang Sulung Merah Muda, apakah tindakan anda ketika menghadapi lanun? (3 markah)

3. Pada pendapat anda, wajarkah kegiatan sabung ayam dipertahankan di negara kita? (3 markah)

4. Pada pendapat anda, apakah keburukan tabiat berhutang? (3 markah)

CONTOH-CONTOH KARANGAN SPM

Pengurusan Lestari Atasi Krisis Kekurangan Bekalan Air Bersih

oleh Nama anda

Air merupakan anugerah Allah SWT yang sangat penting terhadap kehidupan sejagat. Tanpa sumber air yang mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Penegasan berhubung kepentingan sumber air telah banyak dinukilkan di dalam al-Quran. Antaranya, sebagaimana yang telah disentuh di dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu belayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah pula menundukkan sungai-sungai bagimu” (Surah Ibrahim, ayat 32).
Secara umumnya negara kita mempunyai banyak sumber air. Namun demikian, dewasa ini bekalan sumber air bersih semakin berkurangan sedangkan permintaan terhadapnya semakin meningkat selari dengan peningkatan jumlah populasi penduduk. Mungkin timbul persoalan dalam kalangan kita mengapa situasi sedemikian boleh berlaku sedangkan kita mempunyai sumber air yang banyak di sekeliling kita.

Sebenarnya, keadaan ini timbul adalah ekoran daripada peningkatan jumlah penduduk dari semasa ke semasa, selain pelbagai kegiatan berkaitan yang mengakibatkan berlakunya pencemaran ke atas sumber air yang ada. Ia sekali gus meletakkan kita di dalam krisis yang meruncing untuk mendapatkan bekalan air bersih yang mencukupi bagi menampung segala aktiviti seharian.

Bukan itu sahaja, malah terdapat pelbagai faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya masalah kekurangan bekalan air bersih. Antaranya ialah peningkatan suhu global, yang mana ia telah menyebabkan kadar kehilangan air berlaku dengan lebih cepat akibat daripada proses penyejatan air yang tinggi ke atmosfera.

Selain itu, pencemaran akibat daripada pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik juga telah menyebabkan sumber air bersih tercemar. Misalnya, longgokan sampah di tapak-tapak pelupusan sampah telah menyebabkan terhasilnya sisa toksik yang seterusnya akan mengalir ke sungai-sungai dan sumber air bersih yang lain. Pengaliran sampah dan sisa toksik ini akhirnya menyebabkan air tercemar dan bekalan air bersih menjadi semakin berkurang.
Lebih memburukkan lagi krisis sumber air bersih ialah apabila simpanan air bawah tanah juga semakin berkurangan. Sedangkan air bawah tanah merupakan antara sumber bekalan air bersih yang cukup penting dan perlu dipelihara. Situasi ini terjadi dek kerana kegiatan pembalakan yang kian berleluasa pada hari ini sehingga menjejaskan kawasan tadahan air.

Malah, pembangunan pesat yang berlaku secara tidak terancang juga telah menyebabkan air hujan tidak serap ke dalam tanah. Sebaliknya ia terus mengalir ke sungai-sungai. Keadaan ini telah mengakibatkan kuantiti air bawah tanah menjadi semakin berkurangan dan seterusnya ia telah menjejaskan mutu bekalan air.

Perkara-perkara seumpama itu tidak seharusnya dibiarkan terus berlaku. Ini kerana, jika dibiarkan berlanjutan ia akan menyumbang kepada permasalahan lain yang lebih besar pada masa hadapan, yang mana kesan daripada kekurangan bekalan air bersih akan turut menjejaskan kesihatan masyarakat. Misalnya, akibat daripada kekurangan sumber air bersih untuk diminum akan menyebabkan berlakunya dehidrasi yakni kekurangan air dalam badan, selain boleh menyebabkan berlakunya penyakit seperti taun kerana terpaksa meminum air yang tercemar.

Masalah kekurangan bekalan air tidak hanya memberi kesan ke atas manusia, sebaliknya ia turut memberi kesan ke atas sumber tanah iaitu menyebabkan tanah menjadi kontang. Bahkan, air yang tercemar akan turut menjejaskan kualiti tanah dan ini sekali gus akan turut menjejaskan aktiviti pertanian. Apabila aktiviti pertanian terjejas, maka ia secara langsung akan memberi kesan ke atas bekalan makanan daripada hasil pertanian yang seterusnya juga akan turut memberi kesan yang besar ke atas kadar pertumbuhan ekonomi negara.

Lebih membimbangkan lagi apabila masalah kekurangan air bersih juga akan menyumbang kepada berlakunya kepupusan terhadap kepelbagaian flora dan fauna. Sebagaimana manusia, secara fitrahnya flora dan fauna juga memerlukan sumber air bersih untuk hidup. Justeru, sumber air yang tercemar akan menyebabkan flora dan fauna mati akibat daripada kekurangan air. Natijahnya, kepupusan yang berlaku ke atas flora dan fauna akan memberi kesan yang lebih serius lagi seperti mengakibatkan ketidakseimbangan ke atas ekosistem yang akhirnya akan turut mengancam kehidupan manusia.

Melihat kepada kesan-kesan yang bakal dihadapi akibat daripada kekurangan bekalan air bersih, seharusnya kita muhasabah diri dan berusaha bagi menanganinya sehingga ke akar umbi agar kita tidak terjebak ke dalam krisis yang lebih buruk lagi pada masa akan datang. Kesedaran awal tentang keperluan memelihara dan memulihara sumber bekalan air adalah penting bagi memastikan kita sentiasa memperoleh bekalan air bersih untuk menjamin kualiti hidup yang baik bukan sahaja pada hari ini tetapi juga pada hari-hari yang mendatang.

Justeru, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan bekalan air bersih ialah dengan memperbanyakkan lagi pembinaan loji rawatan air. Ini bagi membolehkan air sungai, air tasik dan air dari sumber lain yang tercemar diproses menjadi sumber air bersih.

Selain itu, peningkatan dari aspek penyelidikan dan pembangunan (R & D) juga sangat penting dalam membantu menambah sumber bekalan air bersih. Ini kerana, aktiviti penyelidikan dan pembangunan secara proaktif akan membuka laluan yang lebih luas kepada penciptaan alatan moden dan canggih bagi merawat air buangan dengan lebih efektif. Malah, melalui R & D juga air laut boleh diproses untuk dijadikan sebagai air minuman.

Langkah seterusnya yang boleh diambil dalam meningkatkan sumber air bersih ialah dengan menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air bagi memastikan bekalan air bawah tanah dapat dimaksimumkan. Oleh yang demikian, segala aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan perlu dipantau dan dikawal agar dapat menyediakan lebih banyak lagi kawasan tadahan air.

Di samping itu, pembuangan sisa kimia dan toksik juga perlu dikawal bagi memastikan sumber bekalan air tidak terdedah kepada sebarang bentuk pencemaran. Misalnya, sisa buangan kimia dari aktiviti pertanian dan industri perlu diurus secara lebih sistematik agar pencemaran ke atas sumber air dapat dielakkan.

Sudah tiba masanya kita memikirkan dengan lebih serius lagi berhubung isu kekurangan bekalan air bersih yang bukan sahaja melanda negara kita tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia pada hari ini. Kita perlu sedar bahawa isu ini bukan suatu isu yang terpencil, sebaliknya ia merupakan isu global yang sangat serius yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak.

Justeru, penglibatan seluruh anggota masyarakat dalam usaha memulihara sumber air adalah penting bagi memastikan kemelut ini dapat diatasi. Mudah-mudahan dengan kesedaran seluruh anggota masyarakat berhubung perkara ini akan dapat mempertingkatkan lagi tahap kebersihan sumber air kita. Lebih-lebih lagi dalam memastikan pengurusan dan pemeliharaan sumber air yang lebih mapan dan lestari pada masa akan datang agar anak cucu kita tidak mewarisi sumber bekalan air yang tercemar.

Semangat kejiranan dalam kalangan rakyat di negara ini semakin longgar.                                   

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh pelbagai  pihak supaya semangat kejiranan dalam kalangan penduduk dapat ditingkatkan?

Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan dan juga di belakang rumah kita. Jika kita tinggal dalam satu taman atau di sebuah egara yang sama, mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akan menjadi  sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahan nanti. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa “Jiran sepakat membawa berkat”. Jadi, kita perlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukan sesuatu perkara. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang wajar diambil untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat?

Langkah primer yang harus diambil oleh pihak kerajaan ialah kerajaan menjalankan kempen-kempen kejiranan yang bersesuaian di semua peringkat sama ada peringkat daerah, negeri atau kebangsaan. Tujuan kempen ini adalah untuk menanam semangat perpaduan dan bersatu padu dalam kalangan rakyat. Konsep 1Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak menekankan semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Usaha sama sebegini yang wajar diambil contoh dan diaplikasikan dalam institusi masyarakat bagi mencetuskan semangat kejiranan yang utuh. Kempen kejiranan yang dijalankan ini perlulah berterusan dan janganlah hangat-hangat tahi ayam sahaja. Jelasnya, kempen yang dijalankan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk memupuk semangat kejiranan.

Selain itu, langkah yang harus diambil ialah masyarakat setempat perlulah mengadakan aktiviti gotong-royong. Melalui aktiviti gotong-royong, jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang ,mereka akan dapat berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa  tak kenal maka tak cinta. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara dan sebagainya. Melalui cara ini, kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan negara jiran. Malahan, menurut laporan majalah ‘The Times’ di Australia, kegiatan gotong-royong yang diamalkan di Malaysia merupakan antara aktiviti yang terbaik di dunia.

Di samping itu, peranan media massa merupakan langkah yang amat penting dalam meningkatkan semangat kejiranan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai kaedah boleh digunakan dalam menyuburkan semangat kejiranan. Media cetak misalnya boleh menyiarkan artikel-artikel tentang kepentingan semangat kejiranan. Media elektronik pula boleh menyiarkan dokumentari dan rancangan menarik tentang kejiranan. Melalui media massa, pelbagai maklumat dan berita boleh disampaikan dengan cepat dan mudah. Sesungguhnya, berita dan isu semasa yang disiarkan oleh media massa lebih mudah menarik perhatian orang ramai terutamanya generasi muda. Sebagai contoh, usaha Majalah 3 menyiarkan ‘Colour of Malaysia’ wajar disokong. Justeru, semangat  hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah  ini wajar kita tonjolkan melalui media massa.

Seterusnya, setiap penduduk hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutan perayaan. Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranan dalam kalangan jiran setempat. Melalui acara rumah terbuka, jiran dapat bertanya khabar dan bercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Seterusnya ,melalui rumah terbuka ini, semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Sebagai contoh, sambutan majlis rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Krismas, Deepavali dan sebagainya hendaklah dijadikan acara tahunan. Tegasnya, majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi.

Di samping itu, Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung dan Jawatan Kuasa Kemajuan Taman juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Semasa aktiviti Hari Keluarga diadakan, semua ahli keluarga jiran akan turut serta melibatkan diri dalam aktiviti berkayak, memasukkan air ke dalam botol, terompah gajah dan sebagainya. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan, kemesraan akan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa, malah anak-anak juga. Aktiviti seperti ini hendaklah diadakan di padang bola sepak, taman rekreasi atau padang sekolah yang berhampiran. Jadi, melalui aktiviti ini, hubungan yang erat antara jiran dapat dibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satu dengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.

Tambahan lagi, kerajaan juga harus menggalakkan rakyat supaya melibatkan diri dalam aktiviti seperti persatuan atau pertubuhan. Penduduk setempat mestilah membentuk satu persatuan yang mempunyai satu organisasi yang teratur. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk sebagai ahli. Dewasa ini, banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti Pertubuhan Rukun Tetangga, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung, Pertubuhan Khairat Kematian dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui Pertubuhan Rukun Tetangga, masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan taman untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu,  ibarat aur dengan tebing  yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu dalam kehidupan.

Akhir sekali, masyarakat mestilah menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. Dalam hidup bermasyarakat, kita digalakkan menziarahi jiran kita. Melalui aktiviti ini, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Sebagai contoh, kita perlu berkunjung ke hospital jika kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa  berat mata memandang berat lagi bahu memikulnya, namun sebagai jiran, kita mestilah berpegang kepada prinsip cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi, kita akan dapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita itu.

Kesimpulannya, kita perlu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat. Dalam era globalisasi, sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal seperti yang terkandung dalam pepatah Melayu “bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. Jika hal ini dibiarkan, semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Ada pepatah yang mengatakan bahawa “bersatu kita teguh bercerai kita roboh”. Oleh itu, dengan meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan akan bertambah utuh dan teguh. Jadi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera.

ara remaja sering menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan mereka.

Sebagai remaja cadangkan strategi untuk menangani masalah remaja.

Kehidupan zaman remaja merupakan suatu zaman yang penuh dugaan hidup yang mencabar. Kewujudan cabaran ini menyebabkan banyak remaja menganggap kehidupan mereka tidak begitu penting lalu memudahkan mereka terjebak dalam pelbagai kancah gejala sosial yang mampu menjejaskan imej dan maruah diri remaja itu sendiri. Situasi ini seolah-olah memberi satu persepsi umum bahawa kemelut yang melanda remaja itu tidak boleh diselesaikan dengan begitu mudah. Namun, ada pelbagai strategi yang mampu dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk menangani pelbagai cabaran yang melanda kehidupan harian remaja itu.

Antara strategi awal ialah remaja harus disedarkan bahawa kehidupan mereka itu mempunyai matlamat atau tujuan yang tertentu. Kesedaran ini boleh ditimbulkan melalui pelbagai kempen kesedaran yang boleh dilakukan oleh pihak media massa menerusi filem atau iklan yang pasti ditonton oleh jutaan remaja kita. Setiap remaja yang menyedari bahawa kehidupan mereka mempunyai matlamat yang lebih besar selain daripada diri sendiri pasti akan mampu untuk menangani sebarang cabaran yang timbul dalam hidup mereka kerana sedar diri mereka mampu melakukan perubahan dalam kehidupan orang lain dan negara ini. Maka, remaja harus terlebih dahulu disedarkan tentang kepentingan memiliki matlamat hidup yang lebih jelas dan nyata.

Manakala strategi kedua ialah pihak sekolah harus mampu memberikan perkhidmatan kaunseling kepada mana-mana remaja yang bermasalah dengan efektif. Perkhidmatan kaunseling ini hendaklah dilakukan dengan sistematik dan diseliakan oleh guru-guru yang berpengalaman serta memiliki kemahiran yang cukup dalam aspek memberi nasihat yang positif kepada remaja kelak. Guru kaunseling bakal menjadi barisan awal untuk mengesan remaja yang bermasalah lalu segera membuat perubahan yang mampu membawa remaja terbabit ke pangkal jalan dengan segera. Sesungguhnya, khidmat kaunseling oleh pihak sekolah menjadi satu senjata pelindung yang paling praktikal dalam menangani cabaran hidup remaja kerana mereka menghabiskan masa yang lama di sekolah.

Selain itu, remaja yang sedang menghadapi cabaran hidup mampu menanganinya dengan kembali kepada ajaran keagamaan mereka. Semua ajaran agama di dunia ini cuba membawa penganutnya supaya menggunakan kaedah keagamaan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan lebih baik selain mampu menyelesaikan masalah kehidupan mereka dengan lebih positif dan rasional. Benteng agama menjadi kriteria penting yang harus dimiliki dalam jiwa remaja terutama yang bermasalah kerana agama memberikan seseorang itu satu pegangan atau kepercayaan bahawa diri mereka mampu mengharungi badai kehidupan yang sedang melanda mereka itu. Jelaslah, semakin tebal kefahaman agama dalam diri remaja semakin besarlah peluang remaja itu untuk mampu menangkis sebarang cabaran kehidupan yang timbul dalam hidup mereka.

Pada masa yang sama ahli masyarakat umum turut berperanan untuk menegur atau membantu remaja yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat kini masyarakat tidak lagi mahu atau berani untuk menegur kelakuan sumbang remaja kerana tidak mahu dianggap menjaga tepi kain orang pula terutama dalam kehidupan masyarakat moden kini. Kegagalan setiap ahli masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab mereka untuk memberikan nasihat kepada remaja kita telah menyebabkan banyak remaja tersesat jalan lalu terbabit dalam pelbagai fenomena sosial yang menjejaskan imej rakyat negara ini juga. Jadi, masyarakat harus disedarkan tentang peranan mereka untuk sama-sama membantu remaja dengan memberi teguran dan sokongan kepada remaja dalam menyelesaikan pelbagai cabaran kehidupan yang melanda jiwa muda mereka itu.

Malah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru boleh digerakkan untuk bersama-sama menangani masalah kehidupan yang melanda golongan remaja itu. Kelebihan persatuan ini ialah gabungan idea dan kerjasama ibu bapa serta guru mampu menjadikan mereka lebih peka akan cabaran hidup yang dilalui oleh remaja itu. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara dua pihak yang penting dalam merencanakan kehidupan remaja ini pasti berupaya untuk mencetuskan satu pendekatan yang bukan sahaja bersifat psikologi tetapi juga praktikal dalam menyelesaikan kemelut hidup remaja tersebut. Lantaran itu, persatuan ini perlu lebih proaktif dalam merangka pelan atau aktiviti yang turut mampu menjadikan kehidupan remaja lebih riang dan selesa diharungi bersama-sama.

Konklusinya, semua strategi yang diperhalusi di atas itu harus dilaksanakan dengan segera tanpa banyak alasan lagi. Kerjasama semua pihak terutama pihak ibu bapa dan sekolah amat diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang bakal menentukan hala tuju negara kerana remajalah harapan pemimpin masa depan kelak. Kegagalan untuk menyelesaikan polemik ini secara rasional dan efektif akan menjadikan masyarakat kita pada masa hadapan satu masyarakat yang lemah dan tidak mampu untuk bersaing dalam arus persana globalisasi kini. Mahukah kita semua melihat remaja kita terus dibelenggu pelbagai masalah hidup tanpa kita melakukan apa-apa tindakan?

Sila muat turun melalui ‘link’ di bawah.

Nota novel

Maaf jika tidak sempurna. Kredit kepada pembuat nota.

Selamat berjaya.