Berikut merupakan cadangan untuk penutup kata (ayat bodek) yang dicadangkan bagi meningkatkan markah bahasa anda!

Keibubapaan :

Dengan insiatif daripada ibu bapa tersebut, sudah pasti kita mampu merealisasikan hasrat mantan Perdana Menteri kita dalam melahirkan generasi muda yang cemerlang, gemilang dan terbilang sebagai pemacu pembangunan nusa.

Perpaduan, kejiranan :

Semoga dengan pemupukan konsep muafakat dalam setiap individu yang bergelar ahli masyarakat akan memenuhi hasrat kerajaan membentuk negara bangsa yang berjaya sebagai diwara-warakan dalam tema kemerdekaan Malaysia, sehati sejiwa.

Teknologi :

Dengan adanya kesedaran mengenai kepenggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara betul, secara tidak langsung mampu melahirkan insan-insan celik IT sama ada tua mahupun muda, selari dengan hasrat negara mengejar misi dan visi Malaysia menjadi negara maju menjelang tahun wawasan 2020.