Soalan:Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memupuk budaya membaca dalam diri anak-anak.

Huraikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya memberikan bukti yang jelas akan peranan utama ibu bapa dalam aspek pembacaan anak-anak. Ibu bapalah yang harus menjadi tunggak atau pendorong utama dalam memupuk sikap membaca generasi muda kita kelak. Sebagai persoalannya, apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh ibu bapa agar amalan membaca ini mampu dipupuk dalam jiwa anak-anak mereka ini?

Salah satunya ialah, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak dalam aspek ini. Dalam konteks ini, mereka perlulah sendiri mengamalkan sikap membaca dengan jelas seperti membaca semua bahan-bahan penting seperti akhbar atau bersama-sama membaca bersama anak mereka. Buktinya, luang masa membaca bersama-sama anak-anak mereka pada musim cuti atau hujung minggu dengan berkunjung ke perpustakaan. Fokusnya, contoh yang diberikan oleh ibu bapa ini sudah pasti akan tertanam dalam dalam sanubari anak-anak kerana ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasinya?

Selain itu, ibu bapa boleh membelikan bahan-bahan bacaan yang bersesuaian dengan peringkat umur anak mereka. Secara umumnya, bahan bacaan ini tidak semestinya merupakan bahan bacaan sekolah sahaja tetapi mungkin bacaan umum. Misalnya, jangan bersikap kedekut untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan secara berkala, bukannya hanya melepaskan batuk di tangga. Kepelbagaian bahan bacaan ini mampu memberikan satu dimensi pengetahuan yang unik kepada anak selain memupuk sikap membaca mereka.

Seterusnya, didikan dari kecil harus diutamakan dalam memupuk amalan membaca. Sesungguhnya, minat dan bakat boleh diasah sejak kecil kerana ketika ini, mereka mudah dibentuk dan lebih mendengar kata. Sebagai contoh, bacalah buku-buku cerita sebelum anak-anak ini tidur kerana dengan cara ini, mereka akan terdedah dengan amalan membaca. Fokusnya, tabiat sedemikian akan menjadi amalan harian anak-anak dan mereka sendiri juga akan mewariskan perbuatan sama pada pewaris mereka pula suatu hari nanti.

Konklusinya, amalan membaca membolehkan pelbagai jenis ilmu diperoleh oleh generasi muda kita. Peranan dan sikap ibu bapa amat penting dalam memupuk sikap membaca ini kerana merekalah yang menjadi teladan kepada anak-anak kerana anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Sikap membaca yang tinggi juga mampu menjadikan warga masyarakat kita satu kelompok masyarakat yang berilmu tinggi kerana membaca jambatan ilmu.