BAHASA MALAYSIA :  PENULISAN UNTUK PENDAHULUAN

  • Pembentukkan Pendahuluan
  • Elemen dalam Pendahuluan

1.      Berkaitan dengan tajuk yang diberi – Analisa soalan.

2.      Pembentukkan perenggan pendahuluan menggunakan dua kaedah ayat iaitu:

a.       Ayat Arahan

b.      Ayat Rangsangan

  • Jenis-jenis ayat dalam pendahuluan.

1.      Ayat biasa – Ayat yang ditulis untuk menyata sesuatu

2.      Ayat arahan – Menggunakan kata kunci sebagai elemen ayat.

3.      Ayat Rangsangan – Penggunaan ayat yang menarik serta member kesan untuk menarik pembaca.

  • Jenis-jenis Pengenalan.

1.      Definisi – Penjelasan mengenai maksud topik.

2.      Pendapat – Berteraskan pada pandangan dan idea daripada tokoh-tokoh.

3.      Suasana – Gambaran dan keadaan suasana situasi (Cereka)

4.      Persoalan – Berbentuk soalan terbuka yang menimbulkan tanda tanya pada pembaca.

5.      Peribahasa – Menggunakan peribahasa dalam menjelaskan tajuk atau topik yang akan dibincangkan.

6.      Sejarah – Mengaitkan kes atau kejadian yang PERNAH berlaku atau berkaitan dengan isu semasa.

  • Syarat-syarat UMUM dalam menulis pendahuluan.

1.      Anggaran ayat dalam pendahuluan adalah tiga hingga ke lima ayat, namun jangan terlalu panjang atau meleret.

2.      Jangan sesekali memasukkan ISI-ISI anda dalam pendahuluan.

3.      Gunakan kosa kata yang lebih meluas; contoh: Kronik, Drastik.

4.      Selitkan PENANDA WACANA yang menarik.

  • Pesanan saya, senyum ketika menulis! Jangan terlalu tertekan, kelak hasil tidak memuaskan…..

TAJUK SASARAN SAYA : PMR 2009, BAHASA MALAYSIA

Oleh Norhairie Nordin.


1.      Inflasi

a.       Kesan-kesan

b.      Punca berlakunya

c.       Langkah-langkah mengatasinya

2.      Perpaduan

a.       Kepentingan dan faedahnya

b.      Langkah-langkah membentuknya

c.       Semangat kejiranan

3.      Kepentingan Sains dan Teknologi

a.       Kepentingan

b.      Pencapaian negara

4.      Pengguna yang bijak

a.       Berjimat-cermat

b.      Berhati-hati ketika membeli

5.      Kesihatan

a.       Penggunaan produk kesihatan

b.      Pemakanan yang seimbang

c.       Produk-produk import dan tempatan

d.      Kesan dan keburukan merokok

6.      Pemanduan yang berhemah

a.       Langkah-langkah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s