Tanda Baca

1. Tanda Titik

Tanda titik digunakan pada :

(a),pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan

 • Kereta ini barn dibeli.
 • Esok ibu akan ke Kuala Lumpur.

(b) pada akhir singkatan nama orang

 • Y.A.B. (Yang Amat Berhormat),
 • En. (Encik)

(c) sebelum tanda penutup kata (“) dalam cakap ajuk

 • Kata kakak, “bunga itu sudah layu.”

(d) untuk menunjukkan angka perpuluhan

 • 5.4, 30.2, 1 19.8

2.      Tanda Koma (,)

Tanda koma digunakan… Contohnya

(a) bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat

 • Ibu membeli ikan, sayur, dan daging.
 • Abu, Kumar, dan Zaidi pergi ke Muar.

(b) di belakang kata seru

 • Amboi, merahnya baju kamu!
 • Eh, Azmi rupanya!

(c) untuk menandakan tempat berhenti sebentar.

 • Berikan surat ini kepada ibumu, Ali.

(d) di belakang kata penghubung pada awal ayat …

 • Oleh sebab itu, awak dimintahadir.
 • Jadi, awak tidak mengakubersalah?

(e) untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza

 • Rumah itu besar, tetapi tidak cantik.
 • Katakan saya ke bandar, jika dia datang.

(f) sebelum tanda pembuka kata (“) dan penutup kata (“) dalam cakap ajuk

 • Ravi berkata, “Ini suratnya, encik.”
 • “Terima kasih,” jawab Encik Abu.

3.      Tanda Tanya (?)

Tanda tanya digunakan… Contohnya

(a) pada akhir ayat tanya

 • Bilakah adik kamu akan bersekolah?

(b) pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata (“)

 • “Apa yang kamu lihat?” tanya Jimmy.

4.      Tanda Seru (!)

Tanda seru digunakan… Contohnya

a)      sesudah penyataan yang berupa seruan, perintah, atau rasa emosi yang kuat

 • Wah, perbuatan awak sudah melampau!
 • Siapkan kerja itu segera!

5.      Tanda Titik Bertindih (:)

Tanda titik bertindih digunakan… Contohnya

(a) pada akhir sesuatu penyataan apabila diikuti oleh rangkaian

 • Barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut: parang, sabit, dan cangkul

(b) untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu

 • Tarikh: 3 April 2000
 • Masa: 2.00 petang
 • Tempat: Bilik Gerakan

6.      Tanda Koma Bertitik (;)

Tanda koma bertitik digunakan Contohnya

(a) untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara

 • Giginya sakit; dia tidak mahu ke klinik.

(b) pada baria pertama pantun dua kerat

 • Ada ubi ada batas;
 • Ada budi ada balas.

(c) pada baria kedua pantun empat kerat

 • Kalau ada jarum patah,
 • Jangan diaimpan di dalam peti;
 • Kalau ada silap dan salah,
 • Jangan diaimpan di dalam hati.

7.      Tanda Sempang (-)

Tanda sempang digunakan… Contohnya,

(a) untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda

 • murid-murid, riuh-rendah

(b) untuk merangkaikan:

I.       se- dengan kata yang berikutnya yang dimulai dengan huruf besar, se-Malaysia, se-Tanah Melayu

II.    ke- dengan angka kali yang ke-10,

III. angka dengan -an tahun 1960-an

(c) memisahkan huruf kecil daripada huruf besar

 • rahmat-Mu, hamba-Nya, sinar-X

8. Tanda Petik (“…”)

Tanda petik digunakan . .- Contohnya

(a) untuk mengapit petikan langsung. Perbualan dan komunikasi.

 • “Saya belum makan, ibu,” kata adik.

(b) pada jadual rencana, karangan, novel, puisi, dan sebagainya

 • Novel “Esok Masih Ada” memenangi hadiah pertama.

(c) Untuk membezakan istilah atau peribahasa.

 • Penggunaan “bujet” tidak sesuai dalam Bahasa Melayu.
 • Bak kata pepatah, “Alah membeli, Menang Memakai.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s